Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.2.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK

Raciążek, dnia 12.03.2019 r.


IT.6733.2.2019


OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 06.03.2019 r. na wniosek Pana Tomasza Marszałka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Rozbudowie wodociągu gminnego na działkach 195, 255, 217/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podole w gminie Raciążek ”.

W związku z powyższym informuję, że strony w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w sprawie oraz składać postulaty, wyjaśnienia w Urzędzie Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, pokój nr 9.


Otrzymują:

  1. Pan Tomasz Marszałek

  2. Strony postępowania według wykazu w aktach sprawy

  3. Gmina Raciążek

  4. A/a - ITPodano do publicznej wiadomości:

  1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Raciążku

  2. Tablica informacyjna sołectwa Podole

  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku www.bip.raciazek.lo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (14 marca 2019)
Opublikował: Rafał Krajewski (14 marca 2019, 10:10:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127