Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.4.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK

Raciążek, dnia 08.05.2019 r.


IT.6733.4.2019


OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.05.2019 r. na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku na pomieszczenie małej gastronomii na działce nr 569/7, położonej przy ul. Wysokiej, w obrębie ewidencyjnym Raciążek gmina Raciążek ”.

W związku z powyższym informuję, że strony w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w sprawie oraz składać postulaty, wyjaśnienia w Urzędzie Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, pokój nr 9.


Otrzymują:

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku

  2. Strony postępowania według wykazu w aktach sprawy

  3. A/a - ITPodano do publicznej wiadomości:

  1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Raciążku

  2. Tablica informacyjna sołectwa Raciążek

  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku www.bip.raciazek.lo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (10 maja 2019)
Opublikował: Rafał Krajewski (10 maja 2019, 11:03:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169