Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.7.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK

Raciążek, dnia 14.06.2019 r.


IT.6733.7.2019


OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.06.2019 r. na wniosek Pana Sławomira Zajączkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Przebudowie sieci kablowej nN 0,4 kV na działce nr 90/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Turzynek gmina Raciążek ”.

W związku z powyższym informuję, że strony w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w sprawie oraz składać postulaty, wyjaśnienia w Urzędzie Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, pokój nr 9.


Otrzymują:

  1. Pan Sławomir Zajączkowski

  2. Strony postępowania według wykazu w aktach sprawy

  3. Gmina Raciążek

  4. A/a - ITPodano do publicznej wiadomości:

  1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Raciążku

  2. Tablica informacyjna sołectwa Turzynek

  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku www.bip.raciazek.lo.pl


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (17 czerwca 2019)
Opublikował: Rafał Krajewski (17 czerwca 2019, 09:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149