Karty typu A

Karty typu A

2020/A/1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 0,6134 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na [...]

Karta - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” KARTA: [...]

Wniosek : droga Podzamcze - Niestuszewo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remont z modernizacją drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11” [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Turznie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wymianie czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię wiatrową o mocy do 1,0 MW na [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Raciążku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Turznie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wymianie czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

polegającego na: „budowie i eksploatacji dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga dojazdowa, [...]

metryczka