Obwieszczenia/Zawiadomienia, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Obwieszczenia/Zawiadomienia, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Przerwy w dostawach prądu

W dniu 27.10.2020  w godz. 9.30-13.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej SIARZEWO 2--Rejon Dystrybucji w Radziejowie T +48 56 470 63 89, [...]

Postanowienia ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa farmy fotowoltaicznej

Obwieszczenie ws. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 0,6134 ha wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

Wniosek ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa farmy fotowoltaicznej

Obwieszczenie ws. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 0,6134 ha wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego z dnia 15.12.2016 r.

dotyczy: pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa dł. 5.239 km, od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544. [...]

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - droga w m. Podole

dotyczy: przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 547, 548 w m. Raciążek, dz. o nr ewid. 5 w m. Podzamcze, dz. o nr ewid. 115 w m. Podole, na terenie Gminy Raciążek”. Zawiadomienie o [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia o braku oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 547, 548 w m. Raciążek, dz. o nr ewid. 5 w m. Podzamcze, dz. o nr ewid. 115 w m. Podole, na terenie Gminy Raciążek” [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych ul. Wiatraczna

dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160332C ul. Wiatracznej w miejscowości Raciążek” [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Turzynek

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 160311C, obręb Turzynek, gmina Raciążek" [...]

umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno gm. Raciążek". [...]

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2016 r.

dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie otwory studzienne w Siarzewie i Podolu

dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie 4 otworów studziennych na terenie miejskiego ujęcia wody w Siarzewie /k Ciechocinka, gm. Raciążek”. [...]

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.04.2016 r.

dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie otwory studzienne w Siarzewie

dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie 4 otworów studziennych na terenie miejskiego ujęcia wody w Siarzewie /k Ciechocinka, gm. Raciążek”. [...]

Obwieszczenie z dnia 21.03.2016 r.

dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie 4 otworów studziennych na terenie miejskiego ujęcia wody w Siarzewie /k Ciechocinka, gm. Raciążek”. [...]

Obwieszczenie RDOŚ

dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Raciążek, Podole i Siarzewo - wydana decyzja - społeczeństwo

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Raciążek, Podole i Siarzewo - wydana decyzja - strony

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

Obwieszczenie wydana decyzja - droga powiatowa

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo, od km 1+009 do km 5+006” [...]

Obwieszczenie wydana decyzja - strony

„Przebudowa drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11”. [...]

Obwieszczenie - wydana decyzja - społeczeństwo

„Przebudowa drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11”. [...]

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Raciążek, Podole i Siarzewo

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - dla społeczeństwa

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię wiatrową o mocy do 2 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31.12.2015 r.

dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie - zakończenie postępowania dowodowego - „Przebudowa drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11”

Zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia o nowym brzmieniu:„Przebudowa drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11”.Pozostałe parametry inwestycji nie ulegają zmianie. [...]

Obwieszczenie SKO

Utrzymanie w mocy decyzji Wójta Gminy Raciążekw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- zawiadomienie o zabraniu materiału dowodowego w sprawie dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i [...]

Obwieszczenie - procedura z udziałem społeczeństwa

dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wymianie czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię wiatrową o mocy do 2 MW na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kanalizacja w m. Raciążek, Podole, Siarzewo

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - SPOŁECZEŃSTWO

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na [...]

Obwieszczenie/zawiadomienie - postanowienie - podjęcie postępowania

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenie postępowania dla przedsięwzięcia pn. przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania : droga Podzamcze-Niestuszewo

dotyczy: „Remont z modernizacją drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11” [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek z dnia 25.09.2015 r.

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię wiatrową o mocy do 1,0 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina Raciążek”Do [...]

Procedura z udziałem społeczeństwa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 21 dni

Procedura udziłu społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9  MW na działkach nr 169/3 i [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.04.2015 r.

do pobrania: dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

do pobrania:dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenie postępowania, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszono postępowanie, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, [...]

Obwieszczenie - wydana decyzja na budowę kurnika - dla społeczeństwa

w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie - podjęcie postępowania

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina [...]

Uzupełnienie procedury z udziałem społeczeństwa - budowa kurnika w m. Raciążek - Pole

w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa 2 turbin wiatrowych w m. Raciążek

dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą [...]

Procedura z udziałem społeczeństwa - budowa kurnika w m. Raciążek - Pole

w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat [...]

Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

OBWIESZCZENIE: Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”:Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek z dn. 15.05.2014 r. o umorzeniu postępowania

dotyczy: przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek z dn. 15.04.2014 r.

dotyczy: przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek z dn. 10.03.2014 r.

dotyczy: przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej [...]

metryczka