OBOWIĄZEK WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/237/06 z dnia 11 października 2006 r., właściciele lub opiekunowie psów lub innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Gminy Raciążek o sprawowanie właściwego dozoru nad psami.

Prosimy również o przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w/w Regulaminu - zwierzęta domowe utrzymywane na terenie danej nieruchomości muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości. Ponadto posiadanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa.


                                                                          Wójt Gminy Raciążek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (8 sierpnia 2012)
Opublikował: Przemysław Buchalski (8 sierpnia 2012, 12:41:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192