Informacja z PGW Wody Polskie dotyczące przedłużenia wstrzymania przepływu wody przez Stopień Wodny we Włocławku

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku przedłuża się okres codziennego wstrzymania przepływu wody przez stopień do dnia 14.12.2018r. za wyjątkiem 5 i 6 grudnia 2018r. W tych dniach wstrzymanie przepływu nie będzie realizowane.
Wstrzymanie przepływy powoduje obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i około 1 metr w rejonie Torunia.
Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się każdorazowo do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48 54) 233 93 95 wew.25 oraz 601381189.

metryczka


Wytworzył: Dyżurny WCZK Kozikowski Paweł (26 listopada 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (26 listopada 2018, 09:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97