NUMERY KONTAKTOWE - sytuacja powodziowa na rz. Wiśle

Raciążek, dnia 03.08.2011 r.

Wójt Gminy Raciążek

OC.5544.1.2.2011


KOMUNIKAT


W związku z rozwojem sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej powodującej wystąpienie wysokich stanów wody na rzece Wiśle w 2011 r., niniejszym podaję do wiadomości wykazy telefonów, z którymi należy kontaktować się w przypadku zagrożenia powodzią:


Wójt Gminy - 662 248 403

Stanowisko ds. Zarz. Kryzysowego - 600 350 769

Urząd Gminy Raciążek – 54 283 18 85, 54 283 18 82

Straż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Policja - 997

Numer alarmowy - 112


Ponadto informacje dotyczące bieżącego rozwoju zjawisk i zagrożenia powodziowego można uzyskać na stronach:

http://www.bip.raciazek.lo.pl/

(zakładka: Zarządzanie Kryzysowe),

http://nowa.pogodynka.pl/polska/podest.


                                                      Wiesława

                                                      Słowińska

                                             Wójt Gminy Raciążek


Otrzymują:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku.

  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Raciążku.

  3. Sołtys wsi Siarzewo, w celu rozpropagowania wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

  4. Sołtys wsi Podole, w celu rozpropagowania wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (4 sierpnia 2011)
Opublikował: Przemysław Buchalski (4 sierpnia 2011, 08:04:22)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (4 sierpnia 2011, 08:17:59)
Zmieniono: korekta1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1547