Karty typu B

Karty typu B

Karta 2020/B/1

dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 0,6134 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. o nr ewid. 59/4, 59/5, 60/6, 60/7, 60/8 w miejscowości [...]

Karta 2016B/13

dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 547, 548 w m. Raciążek, dz. o nr ewid. 5 w m. Podzamcze, dz. o nr ewid. [...]

Wydane postanowienie ws. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Raciążek, Podole i Siarzewo

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

Karta - wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na [...]

Obwieszczenie - postanowienie - podjęcie postępowania

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię wiatrową o mocy do 1,0 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina Raciążek”KARTA [...]

Publiczny wykaz danych o środowisko

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenie postępowania dla przedsięwzięcia pn. przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię [...]

Wydana decyzja na budowę kurnika

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat Aleksandrów Kujawski” [...]

Podjęcie zawieszonego postępowania - karta postanowienia

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina [...]

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenie postępowania (Turzno)

dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina [...]

Karta dla postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania - budowa kurnika

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat Aleksandrów Kujawski” [...]

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenie postępowania

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat Aleksandrów Kujawski” [...]

karta dla postanowień

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenie postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, [...]

metryczka