Ogłoszenie taryfy


OGŁOSZENIE
 
            Urząd Gminy w Raciążku na podstawie art. 24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r.  (tekst. jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139 ze zm.)
 
 informuję, że
w dniu 12 kwietnia 2016r. Rada Gminy Raciążek podjęła uchwałę Nr XVII/146/2016
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 
Taryfy obowiązują od dnia 01 maja 2016 do dnia 30 kwietnia 2017.
 

Przedmiot opłaty:
Dostarczanie wody - Cena netto 2,11 zł/m3; Cena brutto 2,28 zł/m3
Odprowadzanie ścieków - Cena netto 4,91 zł/m3; Cena brutto  5,30 zł/m3
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Rafał Sikorski (21 kwietnia 2016)
Opublikował: Rafal Sikorski (21 kwietnia 2016, 08:41:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395