WYBORY

WYBORY

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!    https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208 https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs   Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze [...]

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 13/2014Wójta Gminy Raciążekz dnia 27 marca 2014 rw sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

metryczka