Protokoły

Protokoły

Sposób korzystania z katalogu

Katalog ten zawiera wykaz protokołów z sesji rady gminy, a także wykaz protokołów z posiedzeń poszczególnych komisji działających w radzie. W celu uzyskania dostępu do informacji należy, na pasku menu - znajdującym się [...]

metryczka