POŚ


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Obowiązujące od 1 października 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, nakłada na Gminy obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska. Obowiązek ten jest formalną przesłanką dla utworzenia niniejszego opracowania (art. 17, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek położonej w Powiecie Aleksandrowskim, Województwo Kujawsko - Pomorskie.

Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na analizowanym terenie. Zagadnienia ochrony środowiska obejmują ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych. Omówienia dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte w odrębnym opracowaniu pod nazwą Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Program Ochrony Środowiska wskazuje tzw. „punkty zapalne” w środowisku, wywołane niezrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz przedstawia konkretne propozycje działań zmierzających do stopniowej likwidacji zagrożeń.

Hierarchiczne uporządkowanie celów pod kątem ich ważności, decyduje o podziale przyszłego budżetu gminy i spodziewanych środkach pomocowych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Obok wymienionych wyżej funkcji Program Ochrony Środowiska spełnia także funkcje promocyjne i informacyjne. Dokument ten informuje o stanie środowiska w gminie i podejmowanych działaniach zmierzających do jego poprawy.

Program ten oprócz promocji walorów przyrodniczych ma za zadanie promować także samą gminę, którego jednym z elementów strategii rozwoju gospodarczego jest ochrona środowiska.

1 (71kB) word

2 (72kB) word

3 (73kB) word

4 (61kB) word

5 (205kB) word

6 (226kB) word

7 (657kB) word

8 (210kB) word

9 (310kB) word

10 (131kB) word

11 (263kB) word

12 (86kB) word

13 (78kB) word

metryczka


Wytworzył: Gmina Raciążek (7 stycznia 2008)
Opublikował: Przemysław Buchalski (17 kwietnia 2012, 08:17:04)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (9 sierpnia 2013, 08:57:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2277