Wybory Samorządowe w 2014r.

Wybory Samorządowe w 2014r.

Ogłoszenie w sprawie dowozu do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych

O G Ł O S Z E N I E             Informuję, że w dniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego tj. 16 listopada 2014r. (niedziela) w godzinach 12 ºº - 16 ºº [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Raciążek w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie  Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r.   o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Raciążek w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.    [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Raciążku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczejz dnia 27 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy w Raciążku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych 29.doc [brak opisu]Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych 28082014b.pdf [brak opisu]Informacja o terminach dla niepełnosprawnych 21082014.pdf [brak opisu]wniosek o [...]

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do OKW

  I N F O R M A C J A             Informuję, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie powołania miejskich, gminnych komisji wyborczych

POSTANOWIENIEKOMISARZA WYBORCZEGOWE WŁOCŁAWKUz dnia 22 września 2014 r. [...]

Projekt Uchwały Rady Gminy Raciążek w sprawie obwodów głosowania

Uchwałą Nr XXIII/180/12Rady Gminy Raciążekz dnia 29 października 2012r.w sprawie obwodów głosowania---------------------------------------------------------INFORMACJA               [...]

Projekt Uchwały Rady Gminy Raciążek w sprawie okręgów wyborczych

Uchwała Nr XXI/163/12Rady Gminy Raciążekz dnia 26 września 2012 r.w sprawie okręgów [...]

metryczka