Dofinansowanie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest w roku 2014


    W związku z ogłoszonym naborem na rok 2014 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, Wójt Gminy Raciążek informuje wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości zinwentaryzowanych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uchwalonym przez Radę Gminy Raciążek uchwałą nr XXIII/178/12 z dnia 29.10.2012 r., którzy planują w roku 2014 skorzystać z dofinansowania o możliwości złożenia w Urzędzie Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, pokój nr 8, wniosku i oświadczenia o realizacji w 2014 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości. We wniosku należy podać dokładną ilość tych odpadów, a także załączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumenty te proszę przekazać w terminie do dnia 7 lutego 2014 r.
   Wzory druków oraz wszelkie informacje na temat realizacji programu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, tef.: 54 283 18 85 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku.

Poniżej pismo w przedmiotowej sprawie:
pismo do pobrania (358kB) jpg
oraz
wniosek: pobierz wniosek (17kB) plik
oświadczenie: pobierz oświadczenie (14kB) plikmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (9 grudnia 2013)
Opublikował: Przemysław Buchalski (9 grudnia 2013, 15:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1057