AZBEST w 2015 r.

KOMUNIKAT do pobrania (354kB) pdf

Wzorem przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raciążek”, dotowanego w roku 2013 i 2014 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, tut. organ informuje wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości zinwentaryzowanych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uchwalonym przez Radę Gminy Raciążek uchwałą nr XXIII/178/12 z dnia 29.10.2012 r. o możliwości dofinansowania wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości w roku 2015.

Przedmiotowe wnioski należy składać na początku 2015 r., tj. w miesiącu styczniu na specjalnie przygotowanych drukach po ukazaniu się w sposób zwyczajowo przyjęty kurendy. W w/w wniosku należało będzie podać dokładną ilość odpadów, a także załączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, których uzyskanie leży w gestii właściciela nieruchomości.


Wszelkie informacje na temat realizacji zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, pok. nr 8, tef.: 54 283 18 85 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (9 października 2014)
Opublikował: Przemysław Buchalski (9 października 2014, 09:10:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586