Kurenda ws. azbestu na rok 2015 - nabór wniosków

KURENDA

W związku z ogłoszonym naborem na rok 2015 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, Wójt Gminy Raciążek informuje wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości zinwentaryzowanych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uchwalonym przez Radę Gminy Raciążek uchwałą nr XXIII/178/12 z dnia 29.10.2012 r., którzy planują w roku 2015 skorzystać z dofinansowania o możliwości złożenia w Urzędzie Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, pokój nr 8, wniosku i oświadczenia o realizacji w 2015 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości. We wniosku należy podać dokładną ilość tych odpadów, a także załączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumenty te proszę przekazać w terminie do dnia 16 lutego 2015 r.

Wzory druków oraz wszelkie informacje na temat realizacji programu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, tef.: 54 283 18 85 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku.


WNIOSEK: wniosek (17kB) plik
OŚWIADCZENIE: oświadczenie (14kB) plik

SKAN KURENDY: kurenda (343kB) pdf

metryczka


Wytworzył: UG Raciązek (21 stycznia 2015)
Opublikował: Przemysław Buchalski (21 stycznia 2015, 11:39:40)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (21 stycznia 2015, 11:45:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 591