Azbest 2017 - dofinansowanie

W związku z ogłoszonym naborem na rok 2017 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, Wójt Gminy Raciążek informuje wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości zinwentaryzowanych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uchwalonym przez Radę Gminy Raciążek uchwałą nr XXIII/178/12 z dnia 29.10.2012 r., którzy planują w roku 2017 skorzystać z dofinansowania o możliwości złożenia w Urzędzie Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, pokój nr 9, wniosku i oświadczenia o realizacji w 2017 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości.

We wniosku należy podać dokładną ilość tych odpadów, a także załączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumenty te proszę przekazać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Wzory druków oraz wszelkie informacje na temat realizacji programu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, tef.: 54 283 18 85 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku.


ogłoszenie.pdf (236kB) pdf
wniosek.doc (17kB) plik
oswiadczenie_wlasciciela_nieruchomosci.doc (14kB) plik

metryczka


Wytworzył: IT (23 stycznia 2017)
Opublikował: Przemysław Buchalski (23 stycznia 2017, 10:58:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323