AZBEST 2020 - dofinansowanie

Kurenda/obwieszczenie (278kB) pdf
wniosek.doc (44kB) word
oswiadczenie_wlasciciela_nieruchomosci.doc (26kB) word

   Urząd Gminy w Raciążku informuje wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości zinwentaryzowanych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uchwalonym przez Radę Gminy Raciążek uchwałą nr XXIII/178/12 z dnia 29.10.2012 r., którzy planują w roku 2020 skorzystać z dofinansowania o możliwości złożenia w tut. urzędzie, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, pokój nr 9, wniosku i oświadczenia o realizacji w 2020 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości.
   We wniosku należy podać dokładną ilość tych odpadów, a także załączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
   Dokumenty te należy przekazać w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie wyniesie do 100 % kosztów kwalifikowanych.
  Wzory druków oraz wszelkie informacje na temat realizacji programu można uzyskać w siedzibie Urzędu  Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, tef.: 54 283 18 85 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku.

metryczka


Wytworzył: IT (5 lutego 2020)
Opublikował: Przemysław Buchalski (5 lutego 2020, 11:47:13)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (18 lutego 2020, 13:50:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207