Informacje z zakresu rolnictwa

Informacje z zakresu rolnictwa

Rolnik w kwarantannie - zasiłek z tytułu kwarantanny.

  Szanowni Państwo,   w związku ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, także wśród rolników z terenu powiatu [...]

Susza 2020 r. - wnioski w ARiMR

Informujemy, iż w związku z pismem znak WNK.IV.4130.1.54.2020.RK Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 03.07.2020 r. (data wpływu 06.07.2020 r.), producenci rolni będą zgłaszać  wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą, za [...]

Wniosek o dopłaty bezpośrednie i obszarowe

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest [...]

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA OC ROLNIKÓW

Przypominamy, że każdy rolnik (osoba fizyczna) ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia: w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego; budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia [...]

ARiMR: Pomoc suszowa - pierwszy etap kolejnej transzy zrealizowany

ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków – 280 mln. Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln zł. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych [...]

Informacje dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z Covid 19

Powyższe informacje znajdują się:- na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) w zakładce aktualności z dnia 21.03.2020 r.Natomiast w przypadku mieszkańca domu z ogrodzoną posesją lub bloku:- na stronie Głównego [...]

Polowanie na bażanty i drapieżniki w połączeniu z poszukiwaniem padłych dzików

W/w polowanie odbędzie się w dniu 29.02.2020 r. (sobota) w godz. 09:00 - 13:00 na terenie gm. Raciążek. [...]

Informacje o adresach punktów zbierania odpadów z gospodarstw rolnych

Urząd Gminy Raciążek realizując przesłanki ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), informuje o adresach punktów zbierania odpadów z gospodarstw rolnych: Odpady folii, worków po sianokiszonce, [...]

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych).

Urząd Gminy Raciążek przypomina, iż zgodnie z  art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), każdy przedsiębiorca - wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów [...]

Afrykański pomór świń ASF

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim: .Wszelkiego rodzaju zgłoszenia (w tym informacje o padłych dzikach) w zakresie afrykańskiego pomoru świń ASF należy przekazywać: policji, weterynarii oraz tut. urzędowi gminy [...]

Umowy kontraktacyjne na reprodukcję materiału siewnego jednopiennych konopi włóknistych

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu poinformował w piśmie z dnia 29.10.2019 r. (data wpływu 04.11.2019 r.) o planowanym zawarciu z rolnikami umów kontraktacyjnych na reprodukcję materiału siewnego [...]

Zagospodarowanie odpadów tj.: folie, siatki, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach typu big - bag

Rolnicy zainteresowani unieszkodliwieniem w/w odpadów w roku 2020 w ramach dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, proszeni są o złożenie deklaracji/wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2019 [...]

Susza 2019 r. - 14 okres raportów

Zgodnie z 14 ostatnim okresem raportów IUNG w Puławach, na terenie Gminy Raciążek kryterium suszy nie zostało przekroczone w okresie 01.VIII - 30.IX.Źródło: IUNG w Puławach [...]

Susza 2019 r. - 13 okres raportów

Zgodnie z 13 (z 14) okresem raportów IUNG w Puławach, na terenie Gminy Raciążek kryterium suszy nie zostało przekroczone w okresie 21.VII - 20.IX..Źródło: IUNG w Puławach [...]

Susza 2019 r. - 12 okres raportów

Zgodnie z 12 (z 14) okresem raportów IUNG w Puławach, na terenie Gminy Raciążek kryterium suszy nie zostało przekroczone.Źródło: IUNG w Puławach [...]

Susza 2019 r. - 11 okres raportów

Zgodnie z 11 (z 14) okresem raportów IUNG w Puławach, susza na terenie Gminy Raciążek występie w uprawach: kukurydza na kiszonkę na I kategorii  gleby (bardzo podatnej na suszę).Źródło: IUNG w Puławach [...]

Susza 2019 r. - 9 i 10 okres raportów

Zgodnie z 9 (z 14) okresem raportów IUNG w Puławach, susza na terenie Gminy Raciążek występie w uprawach: kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę na I kategorii  gleby (bardzo podatnej na suszę).Zgodnie z 10 (z 14) [...]

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show

Wystawa odbędzie się w dniach 19-22 września 2019 r. na terenie byłego lotniska w Bednarach k/Poznania Gmina Pobiedziska w woj. wielkopolskim.Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie poniżej zamieszczonego zgłoszenia w tut. [...]

Susza 2019 r. - 8 okres raportów

Zgodnie z 8 (z 14) okresem raportów IUNG w Puławach, susza na terenie Gminy Raciążek występie w uprawach: - zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, ziemniak, chmiel, tytoń, [...]

ASF informacja

W związku z pismem znak Bz.5535.8.2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 25.07.2019 r. (data wpływu 30.07.2019 r.), dotyczące afrykańskiego pomoru świń ASF informujemy, iż istnieje możliwość uczestnictwa osób niebędących hodowcami i [...]

Susza 2019 r. - termin składania wniosków

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 02.08.2019 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w zbiorczym protokole strat. /-/ Komisja do spraw oszacowania zakresu i [...]

Ulotki ASF

Ulotki: Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń ASF Ulotki informacyjne na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane [...]

Susza 2019 r. - 7 okres raportów

Zgodnie z 7 (z 14) okresem raportów IUNG w Puławach, susza na terenie Gminy Raciążek występie w uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe na I kategorii glebowej gleby [...]

Susza 2019 r.

     Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż w dniu 12.07.2019 r. na stronie Monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach IUNG, [...]

Przymrozki wiosenne 2019

W nawiązaniu do Zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak nr 141/2019 z dnia 01.07.2019 r., w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – [...]

Spotkanie dot. stosowania oprysków oraz ochrony pszczół

                                         &nbs [...]

Przymrozki wiosenne

Wójt Gminy Raciążek zwrócił się pismem znak IT.6181.1.2019 z dnia 25.04.2019 r. do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z zawiadomieniem o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska: przymrozki wiosenne oraz o zatwierdzenie gminnej [...]

Książka ewidencyjna pobytu na polowaniu - koło łowieckie

W celu udostępnienia danych z książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu, prowadzonym przez Koło Łowieckie Nr 2 w Ciechocinku, należy kontaktować się z przedstawicielem w/w koła ul. Norwida 22, 87-720 Ciechocinek. Szczegóły w tut. urzędzie [...]

Nowe zasady zgłaszania szkód łowieckich

Koło Łowieckie Nr 2 ZDRÓJ w Ciechocinku informuje, iż wnioski o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie wysokości odszkodowania przyjmowane są w formie pisemnej. Ponadto informacje dot. książki ewidencji pobytu na polowaniu [...]

Informacja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ws. umów kontraktacyjnych

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich planuje zawrzeć z rolnikami umowy kontraktacyjne na reprodukcję materiału siewnego jednopiennych konopi włóknistych w Gminie Raciążek na łącznym areale 20 ha.Kontakt do Instytutu: tel.: [...]

Informacja o nowych kwotach przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2018 r. zmieniają [...]

Sprzedaż zwierząt na targu w Kalinowcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim przypomina, że na terenie powiatu aleksandrowskiego nie ma żadnego targu zwierząt objętego nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z powyższym sprzedaż zwierząt, bez względu na [...]

Dot. suszy w rolnictwie

W dniu 25.09.2018 r. ukazał się komunikat IUNG odnośnie wystąpienia warunków suszy, w którym uwzględniono uprawy ziemniaków (na I, II, III kategorii gleby) oraz buraków cukrowych (na II kategorii gleby - podatności na suszę).W [...]

dot. wirusa zjadliwej grypy ptaków oraz choroby Aujeszkyego u świń

Ulotka informacyjna: Ponadto Inspekcja Weterynaryjna informuje o poprawie sytuacji w zakresie występowania choroby Aujeszkyego w świń. Ponadto Główny Lekarz Weterynarii planuje na początku roku 2019, złożyć wniosek  do Komisji [...]

Pomoc finansowa dla rolników ws. suszy.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem znak WIR.IX.7160.4.593.2018 z dnia 02.08.2018 r. (data wpływu 03.08.2018 r.) poinformował o pomocy w wysokości 1000 zł do 1 ha dla rolników, w gospodarstwach których poziom strat przekroczył 70%. W [...]

Ostateczny termin składania wniosków na oszacowanie strat spowodowanych suszą

Uwaga: ostateczny termin składania wniosków na oszacowanie strat spowodowanych suszą.Wnioski można składać na udostępnionym druku w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13 lipca 2018 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą [...]

Zgłaszanie strat w uprawach rolnych, spowodowanych wystąpieniem suszy

W nawiązaniu do pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WIR.IX.7160.1.176-320.2018 z dnia 12.06.2018 r. (wpływ 12.06.2018 r.), dotyczącego sygnałów negatywnych skutków niedoboru opadów, tut. urząd informuje o możliwości składania [...]

Informacja dla rolników dot. zmiany wysokości jednorazowego odszkodowania.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości [...]

Informacja dla rolników o ubezpieczeniach w KRUS

Uwaga rolnicy!   W związku wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym [...]

Informacja ważna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej [...]

Dokumentacja związana ze zmianami przepisów w zakresie bioasekuracji stad świń - ASF

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim [...]

Uwaga na pszczoły na terenie Gminy Raciążek

Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie stosowania środków ochrony roślin, rolnicy zobowiązani są do: Stosować [...]

Ujemne skutki przezimowania

Tut. urząd informuje, ze istnieje możliwość składania wniosków o wystąpieniu ujemnych skutków przezimowania (w tym wymoknięcia upraw) w celu uzyskania kredytu klęskowego. Informacje pok. nr 9. Tel. 542831885./-/ Referat IT [...]

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/-/ Referat IT [...]

Informacje w zakresie strat w rolnictwie

W związku z ostatnimi anomaliami pogodowymi, tut. urząd informuje, że istnieje możliwość składania oświadczeń (poniżej) o wystąpieniu siły wyższej.Wszelkie informacje dostępne w Biurze Powiatowym ARiMR (54 282 85 22).W przypadku [...]

dot. afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności zgłaszania do badań wszystkich znalezionych dzików padłych i powypadkowych. [...]

Wiosenne przymrozki - straty

W związku z wystąpieniem fali przymrozków w województwie kujawsko - pomorskim, tut. urząd informuje, iż istnieje możliwość składania informacji o zaistniałych stratach. W przypadku takich zgłoszeń zostanie powołana komisja gminna w [...]

Stosowanie środków ochrony roślin

Prośba do rolników o stosowanie środków ochrony roślin na kwitnące rośliny po oblocie owadów zapylających, czyli w godzinach wieczornych.Należy także zwrócić uwagę na opryskiwanie plantacji niekwitnących, ale będących w [...]

Fala przymrozków

W związku z wystąpieniem fali przymrozków w województwie kujawsko - pomorskim, istnieje możliwość składania informacji o zaistniałych stratach.W przypadku takich zgłoszeń zostanie powołana komisja gminna w celu oszacowania strat w [...]

Zezwolenie na używanie armatek hukowych

Informujemy, że używanie armatek hukowych na umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków (szpaków) w sadach wymaga zezwolenia. W celu używania armatek hukowych w sadach należy złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska [...]

Informacje ws. afrykańskiego pomoru świń (ASF)

- sprzedaż zwierząt na targowiskach może się odbywać wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez powiatowego lekarza weterynarii, po uprzednim zgłoszeniu w/w działalności do właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz po wpisie [...]

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;1) zakazuje się:a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do [...]

Grypa ptaków – nowe uwarunkowania prawne

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [...]

"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [...]

pomoc finansowa rolnikom dotkniętych klęskami atmosferycznymi w 2016r., o poinformowanie ROLNIKÓW o możliwości składania wniosków do Biur Powiatowych ARiMR o pomoc finansową w terminie do 5 grudnia 2016r.

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym [...]

Afrykański Pomór Świń - komunikat

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i [...]

Szkolenie ASF - ws. afrykańskiego pomoru świń

- w dniu 17.08.2016 r. godz. 9.00 w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kuj. szkolenie w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF).pismo w sprawie: [...]

Uwaga: ostateczny termin składania wniosków na oszacowanie strat spowodowanych suszą

Wnioski można składać na udostępnionym druku w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 sierpnia 2016 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w zbiorczym protokole strat. [...]

Komunikat - monitoring suszy

Urząd Gminy w Raciążku informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat. Monitorowanie sytuacji ma na celu powiadomienie służb Wojewody w zakresie powołania komisji szacującej. Według Monitoringu suszy [...]

Uwaga na pszczoły

W związku z licznymi przypadkami zatrucia pszczół wynikających z nieprawidłowo wykonywanymi zabiegami chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych [...]

OSN

Wójt GminyRaciążek [...]

Ujemne skutki przezimowania - kurenda ws. kredytów

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 31.03.0216 R. [...]

Konkurs "Rolnik Pomorza i Kujaw"

Informujemy o konkursie "Rolnik Pomorza i Kujaw 2015" - kartę zgłoszeniową oraz informacyjną można pobrać w pok. nr 8 tut. Urzędu Gminy.Ref. Infrastruktury Technicznej [...]

Informacja nt. suszy - wnioski o pomoc

W związku z pismem znak F.we.07-367/2015 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.08.2015 r., informujemy, że ostateczny termin składania do biur powiatowych Agencji wniosków o pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę, [...]

Definitywny termin składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą

Wnioski należy składać w sekretariacie tut. urzędu przy ul. Wysokiej 4 /pok. nr 3/, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2015 r. Wnioski zgłoszone po terminie definitywnie nie będą rozpatrywane./-/ Referat [...]

WAŻNA INFORMACJA - susza, grad

W związku z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego:- Nr 312/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 r. (susza),- Nr 311/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 r. (gradobicie),data wpływu w/w dokumentów: 14.08.2015 r.,tut. urząd informuje, że w dniu [...]

Wniosek o oszacowanie - grad

W związku z sygnałami rolników o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - gradobicia (szczególnie w dniu 25 lipca 2015 r.), poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach [...]

Susza - ostateczny termin składania wniosków

W związku z trwającym na obszarze Gminy Raciążek niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – susza w 2015 roku, tut. urząd informuje, że oszacowanie strat przez komisję, w celu uzyskania kredytu klęskowego, może nastąpić tylko [...]

Szkody w uprawach i płodach rolnych - dziki, jelenie, daniele, sarny

zgłoszenie szkody winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 3 dni od jej stwierdzenia do Koła Łowieckiego Nr 2 "Zdrój" w Ciechocinku (tel. 602 895 059 lub 606 659 325).Szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione (łosie, bobry należy [...]

Zagrożenie suszą

poniżej pismo w sprawie: W nawiązaniu do pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WSRRW.III.7160.1.5.2015 z dnia 08.06.2015 r. (wpływ 11.06.2015 r.) oraz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 08.06.2015 r. (wpływ [...]

Szkolenie dla rolników

Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” zapraszają na szkolenie na temat: ”Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt” Szkolenie odbędzie się [...]

KRUS - informacja

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości [...]

Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r.

Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r. 29 maja 2014 r. w dz. U poz. 703 zostało ogłoszone rozporządzenie z 19 maja 2014 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające [...]

Od 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

Od 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego [...]

UWAGA ROLNICY - SZKOLENIE nt. "OBOWIĄZKI ROLNIKÓW GOSPODARUJĄCYCH NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU DZIAŁAŃ OCHRONY NA LATA 2012-2016"

Urząd Gminy w Raciążku oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - PZDR Aleksandrów Kujawski serdecznie zapraszają w dniu 24.10.2013r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku na godz. 10:00 [...]

Komunikat ws. OSN

do pobrania: [...]

„Barwy lata Dary Jesieni” w Przysieku

Informujemy o Dożynkach Ekologicznych oraz Święcie Ziemniaka w ramach festynu „Barwy lata Dary Jesieni” w dniu 14 września 2013 r. w Przysieku. Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w [...]

Klasyczny i afrykański pomór świń

uwaga rolnicy!!!ulotka nr 1 [...]

Ważne dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność

Nowa graniczna kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2013 rok. Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 353) roczna kwota graniczna podatku [...]

GMO _ INFORMACJE

Od 28.01.2013 r. na terenie Polski obowiązują Rozporządzenia Rady Ministrów, które jednoznacznie zabraniają stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON810 , jak i materiału siewnego odmiany [...]

Rolnicy chrońcie swoje pola przed GMO

Przeczytajcie ten apel, aby wiedzieć dlaczego to takie ważne.Poniżej przedmiotowe informacje: [...]

metryczka