UWAGA ROLNICY - SZKOLENIE nt. "OBOWIĄZKI ROLNIKÓW GOSPODARUJĄCYCH NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU DZIAŁAŃ OCHRONY NA LATA 2012-2016"

Urząd Gminy w Raciążku

oraz

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Minikowie - PZDR Aleksandrów Kujawski

serdecznie zapraszają w dniu 24.10.2013r.

do Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku na godz. 10:00

na szkolenie nt.:

Obowiązki rolników gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych, wynikające z Programu Działań Ochrony na lata 2012-2016”.

Szkolenie dotyczyć będzie wprowadzania programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych w regionie Dolnej Wisły – czyli również sołectw z Gminy Raciążek.

W warunkach nadmiernego wzbogacenia wód powierzchniowych azotem, dodatkowo fosforem – dochodzi do eutrofizacji, w rezultacie następuje

degradacja wód co poważnie ogranicza możliwość ich wykorzystania do spożycia, innych celów bytowych, gospodarczych i rekreacyjnych.

Osoby uczestniczące w powyższym spotkaniu otrzymają stosowne zaświadczenia, które są wymagane w przypadku ewentualnej kontroli po linii Obszarów Szczególnie Narażonych.

Nadmienia się, że zaświadczenia o odbyciu szkolenia powinni posiadać wszyscy rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne na tych terenach

W roku ubiegłym miały miejsce częste kontrole po linii ochrony środowiska, które w większości skutkują pojawieniem się ponownej kontroli z ARiMR z zakresu Wzajemnej Zgodności .

Dlatego też sprawę należy potraktować poważnie.


Organizatorzy

metryczka


Wytworzył: Kuj.-Pom. ODR w Minikowie - PZDR Aleks. Kuj. (7 października 2013)
Opublikował: Przemysław Buchalski (7 października 2013, 10:21:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1305