Zagrożenie suszą

poniżej pismo w sprawie:
susza.pdf (669kB) pdf

WNIOSEK O OSZACOWANIE (18kB) plik

W nawiązaniu do pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WSRRW.III.7160.1.5.2015 z dnia 08.06.2015 r. (wpływ 11.06.2015 r.) oraz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 08.06.2015 r. (wpływ 12.06.2015 r.), dotyczących sygnałów negatywnych skutków niedoboru opadów, tut. urząd informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat z wyszczególnieniem: rodzaju i powierzchni uprawy oraz % strat w stosunku do całej uprawy. Przedmiotowe informacje prosimy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy (sekretariat pok. nr 3). Monitorowanie sytuacji ma na celu powiadomienie służb Wojewody w zakresie powołania komisji szacującej.
Według Monitoringu suszy rolniczej - Raport Nr 1, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w pierwszym okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2015 roku, nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.
Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb, określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoje wsi.

----------

W drugim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na całym obszarze Polski ujemne.

------------

W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym obszarze Polski.

------------------

W czwartym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym obszarze Polski.

metryczka


Wytworzył: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (16 czerwca 2015)
Opublikował: Przemysław Buchalski (16 czerwca 2015, 09:35:36)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (7 lipca 2015, 08:06:43)
Zmieniono: akrualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 398