Szkody w uprawach i płodach rolnych - dziki, jelenie, daniele, sarny

zgłoszenie szkody winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 3 dni od jej stwierdzenia do Koła Łowieckiego Nr 2 "Zdrój" w Ciechocinku (tel. 602 895 059 lub 606 659 325).

Szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione (łosie, bobry należy zgłaszać do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.


Sporządzono: Koło Łowieckie Nr 2 w Ciechocinku

metryczka


Wytworzył: Koło Łowieckie w Ciechocinku (14 lipca 2015)
Opublikował: Przemysław Buchalski (14 lipca 2015, 12:13:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357