Susza - ostateczny termin składania wniosków

pismo w sprawie do pobrania (579kB) pdf

W związku z trwającym na obszarze Gminy Raciążek niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – susza w 2015 roku, tut. urząd informuje, że oszacowanie strat przez komisję, w celu uzyskania kredytu klęskowego, może nastąpić tylko na najlżejszych glebach (Kategoria I) i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2015 r. takich jak: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe oraz truskawki.
Druki specjalnych wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Raciążku /zakładka rolnictwo/ lub u sołtysów.
Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie tut. urzędu przy ul. Wysokiej 4 /pok. nr 3/, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2015 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w zbiorczym protokole strat.


W piątym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym obszarze Polski.

Obecnie największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla zbóż jarych. Susza dla tej uprawy występuje na glebach:

  I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna:
   piasek luźny,
   piasek luźny pylasty,
   piasek słabo gliniasty,
   piasek słabo gliniasty pylasty.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać  uprawy,  w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy  – zgodnie ze składanym wnioskiem do ARiMR o dopłaty bezpośrednie.  

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Powyższe zgłoszenie będzie podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję, która rozpocznie szacowanie po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

Ponadto informuję, że poszkodowani rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy określonej przez Wojewodę po przekroczeniu średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie - powyżej 30%.


/-/ Referat Infrastruktury Technicznej
Urzędu Gminy w Raciążku


metryczka


Wytworzył: IT (22 lipca 2015)
Opublikował: Przemysław Buchalski (22 lipca 2015, 10:25:54)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (22 lipca 2015, 11:28:52)
Zmieniono: aktaualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459