Uwaga na pszczoły

W związku z licznymi przypadkami zatrucia pszczół wynikających z nieprawidłowo wykonywanymi zabiegami chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Urząd Gminy Raciążek przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o ochronie roślin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:

  • Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie przeznaczeniem, zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

  • Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.

  • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą by wykonywanie przez osoby które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

  • Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się dopuszczonym sprzętem nadziemnym, m.in.:

- jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,
- co najmniej 20 m od pasiek, nie wykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy podczas zabiegu przy prędkości wiatru pow. 4 m/s.

Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą-instrukcją stosowania, albo niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania, podlega karze grzywny (art. 76 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin).

W celu ograniczenia zatrucia pszczół należy pamiętać o tym, by przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej;
     1. Nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować, tylko i wyłącznie w godzinach wieczornych i po ustaniu ich lotów / od 20.00 – 3.00 rano /.

     2. Eliminować zabiegi  środkami  ochrony  roślin  toksycznymi  dla pszczół, na kwitnących roślinach (w tym również upraw z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.
     Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.


Urząd Gminy

Raciążekmetryczka


Wytworzył: IT (11 maja 2016)
Opublikował: Przemysław Buchalski (11 maja 2016, 14:09:15)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (11 maja 2016, 14:23:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 261