Zgłaszanie strat w uprawach rolnych, spowodowanych wystąpieniem suszy

W nawiązaniu do pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WIR.IX.7160.1.176-320.2018 z dnia 12.06.2018 r. (wpływ 12.06.2018 r.), dotyczącego sygnałów negatywnych skutków niedoboru opadów, tut. urząd informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach, tj.: zboża jare i ozime, truskawki, krzewy i drzewa owocowe. Przedmiotowe straty prosimy składać w tut. urzędzie (pok. nr 9). Monitorowanie sytuacji ma na celu powiadomienie służb Wojewody w zakresie powołania komisji szacującej.                                                                
W/w wnioski należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 21.06.2018 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w ewentualnym zbiorczym protokole strat. Druki wniosków na stronie BIP (zakładka rolnictwo) oraz w tut. urzędzie (pok. nr 9).     

Według Monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze województwa Kujawsko - Pomorskiego.                                                                                                    
Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb, określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoje wsi.  

Zgodnie z pismem znak WIR.IX.7160.1.10.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.02.2018 r. (data wpływu 05.03.2018 r.), procedura szacowania strat powstałych w wyniku negatywnych zjawisk atmosferycznych uruchamiana jest dopiero w przypadku dotknięcia w/w zjawiskiem pewnego obszaru (najmniej sołectwo), w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstw rolnych. 

kurenda.pdf (374kB) pdf
wniosek susza 2018.doc (135kB) word                                                                                         

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (13 czerwca 2018)
Opublikował: Przemysław Buchalski (13 czerwca 2018, 10:48:07)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (19 czerwca 2018, 10:53:15)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 557