Pomoc finansowa dla rolników ws. suszy.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem znak WIR.IX.7160.4.593.2018 z dnia 02.08.2018 r. (data wpływu 03.08.2018 r.) poinformował o pomocy w wysokości 1000 zł do 1 ha dla rolników, w gospodarstwach których poziom strat przekroczył 70%. W przypadku rolników nieubezpieczonych, zgodnie z prawem unijnym przeznaczone środki będą mniejsze. 

Ponadto dla rolników, na których gruntach straty były mniejsze i wyniosły od 30 do 70% stawki zostaną określone po zebraniu raportów i zliczeniu strat.

Nadmieniamy, iż zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szacowaniu strat nie podlegały w ogóle uprawy np. buraków cukrowych, ziemniaków. Szacowaniu nie podlegały także uprawy rzepaku i kukurydzy na glebach kategorii III i IV (występujących głównie na terenie sołectw: Podzamcze, Niestuszewo oraz w mniejszym stopniu sołectw: Dąbrówka, Turzno, Turzynek, Raciążek).

Zgodnie z Wytycznymi z dnia 29.05.2018 r. dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w przypadku traw maksymalny poziom strat wynosi:
- 60 % podczas zbioru I pokosu w przypadku łąk dwukośnych,
- 50 % podczas zbioru I pokosu w przypadku łąk trójkośnych.

Pismo do pobrania: SKM_224e18080908150.pdf (412kB) pdf
Dodatkowo pismo tut. urzędu z dnia 31.07.2018 r.: SKM_224e18081312320.pdf (289kB) pdf

Referat IT
Urzędu Gminy w Raciążku

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy w Raciążku (9 sierpnia 2018)
Opublikował: Przemysław Buchalski (9 sierpnia 2018, 08:56:14)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (13 sierpnia 2018, 13:13:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 266