Przymrozki wiosenne

Wójt Gminy Raciążek zwrócił się pismem znak IT.6181.1.2019 z dnia 25.04.2019 r. do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z zawiadomieniem o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska: przymrozki wiosenne oraz o zatwierdzenie gminnej komisji ds. szacowania strat w uprawach. Po otrzymaniu odpowiedzi od Wojewody o zatwierdzeniu składu komisji, będzie można składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wcześniej istnieje możliwość składania na piśmie informacji o w/w szkodach w uprawach z podaniem nazwy uprawy oraz jej powierzchni. Informacje te pozwolą zobrazować skalę zjawiska.

metryczka


Wytworzył: IT (25 kwietnia 2019)
Opublikował: Przemysław Buchalski (25 kwietnia 2019, 10:05:02)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (24 maja 2019, 11:49:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 139