Susza 2019 r.

kurenda (435kB) pdf

wniosek 2019.doc (135kB) word

     Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż w dniu 12.07.2019 r. na stronie Monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach IUNG, w okresie raportowania nr 6 tj. w okresie 11.V. – 10.VII, stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Raciążek, w uprawie rzepaku i rzepiku na kategorii gleby I, występującej głównie na terenie m. Podole, Siarzewo, Turzynek.
     Mając na uwadze fakt, iż w/w zjawisko wystąpiło w 6 z 14 okresów raportowania oraz zakres suszy może ulec poszerzeniu o kolejne uprawy na kolejnych kat. glebowych I – IV, Urząd Gminy Raciążek ogłasza nabór wniosków o oszacowanie wszystkich (jakie wystąpiły w gospodarstwie) szkód spowodowanych przez suszę. Druki wniosków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji publicznej BIP (zakładka rolnictwo) oraz w tut. urzędzie (pok. nr 9).
    We wniosku należy wyszczególnić wszystkie uprawy zgłaszane do ARiMR, łączenie z tymi zasiewami, w których nie wystąpiły szkody oraz uprawy zlokalizowane na terenie innych gmin. Uprawy należy wykazać zgodnie ze składanym wnioskiem do ARiMR o dopłaty bezpośrednie.
    Dodatkowo informujemy, iż straty w uprawach na gruntach usytuowanych na terenach poza Gminą Raciążek, winno się zgłosić do danej Komisji, na terenie danej administracyjnie gminy, która wypełnia częściowy protokół strat.
   Z uwagi na fakt, iż uprawy po zbiorze plonu nie podlegają szacowaniu, prosimy o pozostawienie tzw. pasa kontrolnego przez całą długość pola.
    Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć mapę z wniosku o dopłaty bezpośrednie obrazującą wszystkie uprawy w celu identyfikacji pola pod względem kategorii gleb (podatności na suszę), które nie są tożsame z klasami gleby.
    Tut. urząd informuje, że zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego: kto, w celu uzyskania świadczenia pieniężnego, poświadcza nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego (w szczególności podanie zawyżonego % strat w przedmiotowym wniosku), podlega określonej karze.

Szczegóły:
źródło: SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ: przejdź dalej

Prosimy o składanie wniosków do dnia 26.07.2019 r.

                                                                    /-/ Wójt Gminy Raciążek

Otrzymują:
1. Sołtysi gm. Raciążek (po 5 egz.), celem rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty
2. BIP Urzędu Gminy Raciążek
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Raciążek
4. Samorządowy Informator SMS

metryczka


Wytworzył: IT (15 lipca 2019)
Opublikował: Przemysław Buchalski (15 lipca 2019, 11:21:22)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (30 lipca 2019, 10:48:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356