Zagospodarowanie odpadów tj.: folie, siatki, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach typu big - bag

Rolnicy zainteresowani unieszkodliwieniem w/w odpadów w roku 2020 w ramach dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, proszeni są o złożenie deklaracji/wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2019 r. w tut. urzędzie.

Planowane dofinansowanie wynosi do 100 % wydatków kwalifikowanych.

Termin naboru deklaracji przedłużono do dn. 12.12.2019 r.

Przedmiotowe odpady z prowadzonej działalności rolniczej, zostaną odebrane tylko w przypadku otrzymania przez Gminę Raciążek dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

Wzór deklaracji/wniosku: deklaracja.doc (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Ministerstwo Środowiska (13 listopada 2019)
Opublikował: Przemysław Buchalski (13 listopada 2019, 08:48:18)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (5 grudnia 2019, 10:56:40)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161