Karty typu E

Karty typu E

Karta - raport 2015

Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9  MW [...]

Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia - budowa kurnika

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat Aleksandrów Kujawski” [...]

metryczka