Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna

Przyłączenie do kanalizacji w ul. Zamkowej - szczegóły

INFORMACJA Wójt Gminy Raciążek informuje o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w msc. Raciążek ul. Zamkowa wzdłuż posesji nr 1-29; 4-26.Aby rozpocząć procedurę przyłączenia do [...]

Uwaga - kanalizacja sanitarna w ul. Wiatracznej

pismo w przedmiotowej sprawie: Wójt Gminy Raciążek informuje o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w m. Raciążek ul. Wiatraczna wzdłuż posesji 32 – 88 i 17 – 33, zgodnie z art. [...]

metryczka