Uwaga - kanalizacja sanitarna w ul. Wiatracznej

pismo w przedmiotowej sprawie: pismo (336kB) pdf

Wójt Gminy Raciążek informuje o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w m. Raciążek ul. Wiatraczna wzdłuż posesji 32 – 88 i 17 – 33, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) stanowiącym, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji nie jest obowiązkowe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy mają na swojej posesji szamba zobowiązani są do ich zlikwidowania i wybudowania we własnym zakresie przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od instalacji wewnętrznej w obiekcie budowlanym do gminnej sieci kanalizacyjnej.
W celu wykonania przyłącza należy wystąpić do Urzędu Gminy w Raciążku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych wraz z obowiązującymi załącznikami (przedmiotowy wniosek dostępny jest w tut. urzędzie w pok. nr 8 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, poniżej:

wniosek: WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW.doc (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (28 listopada 2014)
Opublikował: Przemysław Buchalski (28 listopada 2014, 08:14:53)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (25 stycznia 2019, 10:22:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 812