Kampania edukacyjno - informacyjna

„Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminie Raciążek” w roku 2013:

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Zdjęcie
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Samorządy aktualnie przygotowują się do wprowadzenia nowych rozwiązań w życie i czekają na rozporządzenia wykonawcze, które doprecyzują szczegóły. Od nich uzależnione będą warunki przetargów, ceny i to, w jaki sposób technicznie będzie się odbywać pobór opłat. W celu przejrzystości i łatwego dostępu mieszkańców do bieżących informacji na temat nowej ustawy śmieciowej gmina Raciążek chce poinformować mieszkańców o tych zmianach. W związku z tym planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informującej. Opracowana kampania edukacyjno-informująca przyczyni się do przestrzegania zasad nowej ustawy śmieciowej, pomoże w uniknięciu konfliktów pomiędzy mieszkańcami a władzami gminy na tym tle. Poprzez wydruk ogólnodostępnych regulaminów i ulotek utrzymania czystości na terenie Gminy Raciążek oraz kalendarzy z terminami wywozu śmieci, mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, jak postępować z powstającymi śmieciami oraz jak prawidłowo segregować odpady.

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy w Raciążku (21 października 2013)
Opublikował: Przemysław Buchalski (30 października 2013, 10:48:34)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (30 października 2013, 10:55:16)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 928