Informacje oraz komunikaty Referatu Infrastruktury Technicznej

Informacje oraz komunikaty Referatu Infrastruktury Technicznej

Przerwy w dostawie energii elektrycznej w msc. XII.2020 r.

W dniu 9.12.2020 r. w godz. 9.00-13.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  RACIĄŻEK POLE 1,2,4, DĄBRÓWKA 1,2, [...]

"Piątka za segregację"

dot. odpadów komunalnych [...]

Przerwy w dostawie energii elektrycznej w dn. 10.11.2020 r.

- w godz. 9.00-13.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej TURZNO 2   [...]

Przerwy w dostawie prądu

informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej Odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych. Informacje pod adresem: [...]

Obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

  W nawiązaniu do pisma znak PIWz.913.7.20.2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14.09.2020 r. (data wpływu 17.09.2020 r.), Urząd Gminy w Raciążku przypomina o obowiązku ochronnego szczepienia psów [...]

dot. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów 2020

W związku z pismem znak SP/2020/CAL/08/090.3 LAS – R Sp. z o.o. ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu 19.08.2020 r.) dot. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (zwanych dalej pUPUL), Urząd Gminy w [...]

Przerwy w dostawie energii elektrycznej w dn. 23-24.06.2020 r.

- w dniu 23.06.2020  w godz. 9.00-10.00 i w godz. 11.00-12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  TURZNO 2, 4, 5, 6, WIATRAKI 2, TURZYNEK 1, 2, 3, [...]

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów

   Zgodnie z pismem znak SP/2020/CAL/06/067.3 z dnia 03.06.2020 r. (data wpływu 04.06.2020 r.) LAS – R Sp. z o.o. zs. w Krakowie dot. wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów z terenu Gminy Raciążek, wraz z weryfikacją [...]

Przerwy w dostawie energii

W dniu 16.06.2020  w godz. 8.30-11.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej NIESTUSZEWO 1,2, PODZAMCZE 2,3, PODZAMCZE WIATRAKI 2, NIESTUSZEWO [...]

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

Przerwa w dostawie energii elektrycznej Odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych:  - w dniu 19.05.2020  w godz. 9.00-15.00 odbiorcy zasilani ze [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dn. 26.02.2020 r.

dot.: rozbiórki zespołu zaporowo - upustowego w m. Turzno [...]

Obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, psy powyżej 3 miesiąca życia, podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie w [...]

Polowanie na bażanty i drapieżniki w połączeniu z poszukiwaniem padłych dzików

W/w polowanie odbędzie się w dniu 29.02.2020 r. (sobota) w godz. 09:00 - 13:00 na terenie gm. Raciążek. [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dn. 20.02.2020 r.

dot.: rozbiórki istniejących elementów stacji gazowej Turzno [...]

Polowanie na drapieżniki - Koło Łowieckie "ZDRÓJ"

Zarząd Koła Łowieckiego "ZDRÓJ" w Ciechocinku informuje, iż w dniu 02.02.2020 r. na terenie Gm. Raciążek odbędzie się w godz. 09:00 - 13:00, polowanie na drapieżniki i bażanty. [...]

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych).

Urząd Gminy Raciążek przypomina, iż zgodnie z  art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), każdy przedsiębiorca - wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów [...]

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe - Kodeks Wykroczeń

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane wyprowadzać je wyłącznie pod swoją opieką, bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby trzecie przed agresywnym zachowaniem [...]

Ponowna informacja ws. ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

Urząd Gminy Raciążek ponownie informuje, że gminy zobowiązane są do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o [...]

Bezpańskie psy - komunikat

Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek, przyjętego uchwałą Nr II/17/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów [...]

Zgłaszanie bezdomnych zwierząt oraz padłych dzików (afrykański pomór świń ASF)

tel. kontaktowy stacjonarny: 54 283 18 85;tel. kontaktowy komórkowy: 531 096 460. [...]

PROJEKT PROGRAMU WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW NA OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ DLA RZGW W GDAŃSKU

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 26.09.2018 r. w godz. 10.00 - 13.15 (ul. Słowackiego 8)Formularz składania uwag i wniosków: Formularz można przesłać do [...]

Program "Czyste Powietrze"

Termin spotkania informacyjnego, data: 2018-09-24 godz. 18:00 Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury adres: 87-721 Raciążek, Wysoka 4Więcej informacji o projekcie CZYSTE [...]

Zgłoszenia bezdomnych zwierząt oraz padłych dzików (afrykański pomór świń ASF)

tel. kontaktowy stacjonarny: 54 283 18 85;tel. kontaktowy komórkowy: 531 096 460. [...]

Spotkanie ws. fotowoltaiki

W dniu 10.05.2018 r. o godz. 16:00 w sali GOK, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek, odbędzie się spotkanie poświęcone fotowoltaice, w tym kwestiom pozyskiwania dofinansowania w w/w zakresie. [...]

Komunikat w sprawie dozoru nad psami

Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek, przyjętego uchwałą Nr XXIX/212/13 z dnia 12 marca 2013 r. zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze [...]

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

- W dniu  12.03.2018 w godz. 8.00-10.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej RACIĄŻEK WOLA, RACIĄŻEK PAŚNIKI 2, PODOLE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,GS, UJĘCIE [...]

Głosujmy na Gminę Raciążek - do wygrania jest Naukowa Stacja Zabaw PGNiG

Gmina Raciążek zgłosiła udział w konkursie „Powietrze bez śmieci”, który jest organizowany przez fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, w którym jest do wygrania Naukowa Stacja Zabaw PGNiG. Do 28 lutego 2018 r. na stronie [...]

Uwaga mieszkańcy zainteresowani wymianą źródła ciepła (Program WFOŚiGW w Toruniu EKOPIEC 2018).

Uwaga mieszkańcy zainteresowani wymianą źródła ciepła (Program WFOŚiGW w Toruniu EKOPIEC 2018). Informujemy, iż w związku z planowanym przez WFOŚiGW w Toruniu naborem wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła [...]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił programy priorytetowe na 2018 i 2019 rok

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił programy priorytetowe na 2018 i 2019 rok, w których beneficjentami mogą być również osoby fizyczne. Zachęcamy do zapoznania się z [...]

Zaorywanie rowów i niszczenie poboczy dróg gminnych

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY RACIĄŻEK Z DNIA 23.11.2017r.   W związku z nagminnym zaorywaniem rowów i niszczeniem poboczy dróg  apeluję do wszystkich rolników, których grunty własne lub [...]

Informacja w związku z realizacją robót budowlanych przy budowie drogi gminnej Raciążek - Podole

Urząd Gminy w Raciążku informuje, że w związku z realizacją robót budowlanych przy budowie drogi gminnej Raciążek - Podole mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Na odcinku od ul. Wysokiej do zbiornika retencyjnego droga będzie [...]

Budowa kanalizacji - ul. Kwiatowa

Urząd Gminy w Raciążku informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. zostaną rozpoczęte roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej.W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi [...]

Komunikat - pozostawianie psów bez dozoru

Informuję, że w ostatnim czasie doszło do ataków psów na dziką zwierzynę oraz skarg mieszkańców na pozostawianie psów bez dozoru w miejscach publicznych, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie dzieci. Zgodnie z [...]

Oczyszczalnie przydomowe 2016 - przedłużenie naboru

W nawiązaniu do „Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciążek w latach 2016-2020”, tut. urząd przedłuża nabór wniosków w zakresie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków [...]

dot. realizacji modernizacji ostatniego odcinka wału przeciwpowodziowego w ramach zadania pn.: Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku informuje, że przystępuje do realizacji modernizacji ostatniego odcinka wału przeciwpowodziowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny [...]

dotyczy: zmiany organizacji ruchu w związku przebudową dróg gminnych w miejscowości Raciążek na ulicach Paśniki, Wysokiej i Przedmiejskiej.

Raciążek, dnia 02.09.2016 r. IT.033.39.2016 w/g rozdzielnika dotyczy: zmiany organizacji ruchu w związku przebudową dróg gminnych w miejscowości Raciążek na ulicach Paśniki, Wysokiej i Przedmiejskiej. [...]

Utrudnienia w ruchu drogowym ul. Nadgórna i Rynkowa

KOMUNIKAT Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż w dniu 19.07.2016 r. zostaną rozpoczęte roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Nadgórnej i Rynkowej. W związku z powyższym od dnia [...]

Utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Winnicznej w Raciążku w dniach 11.07.2016 - 16.09.2016 r. wystąpią utrudniania w ruchu drogowym spowodowane robotami drogowymi. Za utrudniania przepraszamy.Komunikat w sprawie: Rafał SikorskiUG [...]

Przebudowa ulicy Zamkowej i Rynkowej w Raciążku - propozycje mieszkańców

Raciążek, 2016. 06. 30 SZANOWNI MIESZKAŃCY !   W związku z przystąpieniem Gminy Raciążek do pracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zamkowej i Rynkowej w Raciążku proszę o [...]

Zbiórka oleju przepracowanego

KURENDA – PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI – WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY ZAINTERESOWANE ODBIOREM OLEJU PRZEPRACOWANEGO I FILTRÓW. Lista osób chętnych do bezpłatnej zbiórki oleju przepracowanego, opakowań po olejach i [...]

Oczyszczalnie przydomowe 2016

KURENDA W związku z uchwałą Rady Gminy Raciążek: Nr XIII/116/2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w latach [...]

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego z dnia 07.07.2015 r., tut. urząd informuje, że przedmiotowe opracowanie ma na celu określenie, a następnie monitorowanie stanu lasów (niestanowiących własności Skarbu Państwa) oraz tempa i trendu [...]

Deklaracje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

KURENDAWójt Gminy Raciążek informuje wszystkich zainteresowanych właścicieli nieruchomości, o możliwości wpisania się w Urzędzie Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek, pokój nr 8 lub u [...]

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

Urząd Gminy Raciążek informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) - gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji [...]

Informacja dotycząca wsparcia finansowego na unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB.

Uprzejmie informujmy o możliwości uzyskania wsparcia finansowego we środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla przedsięwzięć polegających na unieszkodliwienia odpadów zawierających [...]

PLAN ZIMOWY UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2013/2014

poniżej do pobrania poszczególne strony dokumentu: [...]

metryczka