ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

Urząd Gminy Raciążek informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) - gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosi się zatem mieszkańców gminy o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń. Zgłoszenia te należy składać w Urzędzie Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4 (pok. nr 8).


Poniżej formularz:

FORMULARZ (18kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (10 listopada 2014)
Opublikował: Przemysław Buchalski (10 listopada 2014, 09:57:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1019