Ponowna informacja ws. ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

Urząd Gminy Raciążek ponownie informuje, że gminy zobowiązane są do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, wraz z informacją w zakresie podpisanej umowy w podmiotem odbierającym nieczystości (obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy).

Prosi się zatem mieszkańców gminy o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń. Zgłoszenia te należy składać w Urzędzie Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4 (pok. nr 9).


formularz.doc (38kB) word


metryczka


Wytworzył: IT (18 kwietnia 2019)
Opublikował: Przemysław Buchalski (18 kwietnia 2019, 08:32:31)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (18 kwietnia 2019, 10:44:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 186