Uchwały RIO

Uchwały RIO

Uchwała Nr 17 /Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 15.02.18 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Raciążek.

Uchwała Nr 17 /Kd/2018Składu Orzekającego Nr 9Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 15 lutego 2018 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Raciążek. [...]

Uchwała Nr 16 /D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 15.02.18r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Raciążek na 2018 rok.

Uchwała Nr 16 /D/2018Składu Orzekającego Nr 9Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 15 lutego 2018 roku.w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwalebudżetowej Gminy Raciążek na 2018 rok. [...]

Uchwała Nr 6 /WPF / 2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek.

Uchwała Nr 6 /WPF / 2017Składu Orzekającego Nr 9Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 4 grudnia 2017 roku.w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Raciążek. [...]

Uchwała Nr 6/ P / 2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Raciążek na 2018 rok

Uchwała Nr 6/ P / 2017Składu Orzekającego Nr 9Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 4 grudnia 2017 roku.w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Raciążek na 2018 rok [...]

Uchwała Nr 6 /Dpr /2017 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Raciążek na 2018 rok.

Uchwała Nr 6 /Dpr /2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Raciążek na [...]

metryczka