Wybory Prezydenta RP w 2015r.

Wybory Prezydenta RP w 2015r.

Wyniki - Prezydent RP 2015 - II Tura

WYNIKI OFICJALNA STRONA PKW [...]

Ogłoszenie - dowóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych - ponowne głosowanie

O G Ł O S Z E N I E           Informuję, że w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 24 maja 2015r. (niedziela) w godzinach 12 ºº - 16 ºº [...]

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Informacjao warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. [...]

Wyniki I tura - Prezydent RP 2015

Wyniki dostępne na oficjalnej stronie PKW: [...]

Ogłoszenie - dowóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych

O G Ł O S Z E N I E             Informuję, że w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie tj. 10 maja 2015r. (niedziela) w godzinach 12 ºº - 16 ºº zorganizowany zostanie dowóz do [...]

Oficjalna strona PKW dot. Wyborów Prezydenta RP

http://prezydent2015.pkw.gov.pl [...]

Informacje w sprawie spisu wyborców

 I N F O R M A C J A            Informuję, że do dnia 5 maja 2015r. każdy wyborca (w tym również wyborca niepełnosprawny) może składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez [...]

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do OKW

I N F O R M A C J A             Informuję, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Wykaz miejsc na obszarze gminy Raciążek przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

KOMUNIKAT               Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej [...]

Dotyczy zgłoszeń i wniosków od wyborców niepełnosprawnych oraz informacji o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

    Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r., w tym dotyczące udziału w [...]

metryczka