Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PGN

Załącznik do Uchwały Nr XIX/168/2016 Rady Gminy w Raciążku z dnia 17 czerwca 2016 r. [...]

Konsultacje społeczne

W dniach 30.12.2015 r. - 12.01.2016 r. odbędą się konsultacje społeczne z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie redukcji emisji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i [...]

Informacje ogólne oraz załączniki odnośnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (zwanego dalej PGN)

Szanowny Mieszkańcu Raciążka! Gmina Raciążek otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie [...]

metryczka