Oświadczenia 2015

PRACOWNICY URZĘDU GMINY   

Wójt Gminy Wiesława Słowińska - Wójt Gminy (1338kB) pdf
Skarbnik Gminy Anna Nowakowska - Skarbnik (1202kB) pdf
Sekretarz Gminy Michał Suchomski - Sekretarz (1232kB) pdf
Kierownik USC Krystyna Bylicka - Kierownik USC (1352kB) pdf
Kierownik Referatu IT Rafał Sikorski - Kierownik IT (1188kB) pdf
 
KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 
Kierownika GOPS Małgorzata Lewandowska -   Kierownik GOPS (1173kB) pdf
Dyrektor GOK Agata Ceglewska -   Dyrektor GOK (1322kB) pdf
Dyrektor Przedszkola Publicznego Maryla Zaręba -   Dyrektor Przedszkola (324kB) pdf
Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Pietrzak - Dyrektor ZS (1332kB) pdf
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Halina Kołtuńska -   Dyrektor Biblioteki (1018kB) pdf

RADNI GMINY   

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sobociński -   Przewodniczący Rady Gminy (1288kB) pdf
Władysław Pogorzały – Z-ca Przewodniczące Rady Gminy (1230kB) pdf Korekta (1194kB) pdf
Stanisław Augustyniak - Oświadczenie (1149kB) pdf Korekta (1137kB) pdf
Marzena Mania - Oświadczenie (1243kB) pdf Korekta (1171kB) pdf
Sławomir Wypij -  Oświadczenie (1191kB) pdf Korekta (4306kB) pdf
Agnieszka Czerny -  Oświadczenie (1275kB) pdf korekta (1221kB) pdf
Ewa Zabłocka - Oświadczenie (1054kB) pdf Korekta (1196kB) pdf
Wanda Woźniak -  Oświadczenie (1228kB) pdf
Grażyna Graczyk -  Oświadczenie (1183kB) pdf Korekta (1131kB) pdf
Marek Chęsiak -  Oświadczenie (1260kB) pdf
Piotr Zabłocki – Oświadczenie (1185kB) pdf
Jan Kania - Oświadczenie (1138kB) pdf Korekta (1198kB) pdf
Józef Paryś - Oświadczenie (1181kB) pdf Korekta (1141kB) pdf
Lidia Masłowska - Oświadczenie (1152kB) pdf korekta (1150kB) pdf
Marcin Polanowski -  Oświadczenie (1125kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Michał Suchomski (16 lipca 2015)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (16 lipca 2015, 12:35:50)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (14 grudnia 2015, 14:14:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2941