Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2015r.

Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2015r.

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP

LINK DO STRONY PKWhttp://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/5/040107 [...]

Ogłoszenie - dowóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych

O G Ł O S Z E N I E            Informuję, że w dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do tj. 25 października 2015r. (niedziela) [...]

Informacja o udostępnianiu spisu wyborców

INFORMACJA        Wójt Gminy Raciążek informuje, że spis wyborców będzie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy ul. Wysoka 4, pokój Nr 3 w Raciążku. Spis wyborców będzie do wglądu od 5 października [...]

Wykaz miejsc na obszarze gminy Raciążek przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

KOMUNIKAT               Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej [...]

metryczka