Uchwały oraz aktualny wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), dotychczas podjęte akty prawa miejscowego, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających (tj. nie dłużej niż do 31 lipca 2016 roku). Mając to na względzie podjęcie uchwały stało się konieczne:

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała XVI/132/2020 (276kB) pdf
------------------------------------------------

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.

Uchwała XVI/131/2020 (1919kB) pdf
------------------------------------------------

Deklaracja

Deklaracja (244kB) pdf

Skrytka podawcza EPUAP : /ugraciazek/skrytka

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 września 2016)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (8 września 2016, 11:22:28)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (26 marca 2020, 10:35:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2080