Komunikaty/ogłoszenia

Komunikaty/ogłoszenia

Informacje o adresach punktów zbierania odpadów z gospodarstw rolnych

Urząd Gminy Raciążek realizując przesłanki ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), informuje o adresach punktów zbierania odpadów z gospodarstw rolnych: Odpady folii, worków po sianokiszonce, [...]

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych).

Urząd Gminy Raciążek przypomina, iż zgodnie z  art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), każdy przedsiębiorca - wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów [...]

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek od 1 lipca 2017r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Raciążek, dnia 30.06.2017r. Zawiadomienie                        Urząd Gminy w Raciążku w związku z podjętą uchwałą Rady [...]

metryczka