Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek od 1 lipca 2017r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Raciążek, dnia 30.06.2017r.

Zawiadomienie         

 

            Urząd Gminy w Raciążku w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Raciążek  Nr XXIX/256/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadamiam, iż z dniem 01 lipca 2017r. ulegają zmianie stawki opłat:

 

  • 10,80 zł/m-c od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 20,40 zł/m-c od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia. Termin pierwszej podwyższonej opłaty upłynie w dniu 30 lipca 2017 r. i obejmuje okres od dnia 01 lipca 2017 r.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Raciążku lub na konto

KBS Nr 57 9537 0000 0050 1640 2000 0001.  Wiesława Słowińska

Wójt Gminy


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (7 lipca 2017)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (7 lipca 2017, 08:06:02)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (7 lipca 2017, 08:08:35)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235