Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych).

Urząd Gminy Raciążek przypomina, iż zgodnie z  art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), każdy przedsiębiorca - wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów oraz podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych). 

Na podstawie art. 51 ust. 5 powyżej cytowanej ustawy w/w regulacjom nie podlega wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

Wpisu do rejestru BDO należy dokonać do dnia 31.12.2019 r.

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. Wszelkiego rodzaju informacje dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

metryczka


Wytworzył: IT (18 grudnia 2019)
Opublikował: Przemysław Buchalski (18 grudnia 2019, 14:32:38)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (19 grudnia 2019, 08:45:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 74