Ankiety w ramach projektu Power

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego Liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i wraz z pozostałymi partnerami którymi są Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje ciekawy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" stanowi element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Jest kontynuacją i rozwinięciem koncepcji wsparcia wypracowanej w ramach projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, realizowanego w ramach POKL.  

Został on przyjęty do finansowania w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społ. na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postęp. w zakresie stworzenia optymalnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska pracy.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia i prowadzone w ramach tego zadania badania ankietowe, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o upowszechnienie i przekazanie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ZAZ i ZPCH z Państwa terenu z którymi Państwo współpracują, prośby o wypełnienie ankiet dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na dogłębniejsze poznanie problematyki oraz przygotowanie planowanych narzędzi w ramach projektu.

Poniżej przesyłam linki do Ankiet - Ankiety wypełniane są poprzez stronę internetową a ich wypełnienie zajmuje naprawdę niewiele czasu
 
Ankieta dla Pracodawców
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform

 
Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&w=1
Proszę o upowszechnienie i przekazanie informacji jak najszerzej
Liczymy na szeroką współpracę w tym zakresie.

Z pozdrowieniami
www.pfron.org.pl
Profil Facebook
  Piotr Kopyciński
Samodzielny Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną
Oddział Kujawsko-Pomorski tel. 56 68 14 417
ul. Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Kopyciński (26 kwietnia 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (26 kwietnia 2018, 11:38:16)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (26 kwietnia 2018, 12:02:09)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 185