Ogłoszenie naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Gmina Raciążek z siedzibą przy ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.Szczegóły w załączniku

załącznik 1 (1030kB) pdf

formularz (187kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jakub Michałowski (18 maja 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (18 maja 2018, 11:41:35)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (18 maja 2018, 12:29:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228