Informacja dla rolników dot. nowych wysokości kwot przychodu


Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.236 zł 00 gr,130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4.622 zł 84 gr).
Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Malińska (14 czerwca 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (14 czerwca 2018, 14:27:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160