Ankieta w sprawie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwościWypełnij ankietę w sprawie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

 
9 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018r., poz. 310). Rady gmin mają teraz 6 miesięcy na dostosowanie miejscowego prawa do zmian wprowadzonych ustawą.
Dla Wójt Gminy w procesie przygotowania projektu uchwały związanego z tymi zmianami bardzo istotne jest poznanie opinii mieszkańców gminy, reprezentujących ich organów oraz instytucji i organizacji zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką alkoholową. Przedstawiając Państwu skrótowo zmiany wprowadzone ustawą, zachęcamy więc do wypełnienia załączonej ankiety i podzielenia się swoimi uwagami. Na Państwa opinie czekamy do 26 lipca 2018r. Prosimy o wrzucanie wypełnionych ankiet do specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynki sołeckiej, która znajduje się w holu Urzędu Gminy Raciążek – tu znajdą Państwa również gotowe druki. Wypełnione elektronicznie formularze można także kierować na adres mailowy  podatki@raciazek.pl
 
Ankiety z prośbą o przekazanie opinii będą  skierowane m.in. do radnych Rady Gminy, policji, stowarzyszeń oraz rad sołeckich.
 Ankieta dostępna w Załączniku 1
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018r. 
1) Art.12
1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla:
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych,
o których mowa w art. 18 ust. 3, tj.
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu  (z wyjątkiem piwa),    
c) powyżej 18% zawartości alkoholu.
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa w ust. 1, odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
3. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.
 
2) Art. 14 usta 2a oraz po dodaniu ust. 2b
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych  w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
2b. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Załącznik 1 (547kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Jaworska-Stefaniak (25 czerwca 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (25 czerwca 2018, 15:14:29)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (26 czerwca 2018, 07:45:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 153